Kutatási területek

A Vidékkutató Központ a társadalomtudományok eszköztárát használva a következő területeken folytat kutatásokat:

  • A vidéki társadalom, vidéki közösség
  • A mezőgazdaság szereplői és folyamatai
  • Vidéki vállalkozói szektor
  • Közösségi erdőgazdálkodás
  • A vidékfejlesztési politikák társadalmi hatásai

A Vidékkutató Központ kutatások kivitelezésére nem rendelkezik önálló költségvetéssel. Az egyes kutatások finanszírozása pályázati forrásokból történik.

 

 

Projektek

A vidéki társadalom és az elit szerkezetében bekövetkező változások az EU-s csatlakozás hatására

A kutatás célja a vidéki társadalom rétegződésének vizsgálata. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen hatást gyakorol a falusi társadalom szerkezetére az uniós csatlakozással kialakuló agrár-támogatási rendszer, a közigazgatás decentralizációs folyamata, valamint a falusi intézményrendszer fokozódó válsága.

 

Csíkszentimre kulturális értékeinek feltárása

2012 tavaszán a csíkszentimrei Szent Imre Népfőiskola a falu kulturális értékeinek feltárását megcélzó kutatásba kezdett. A Vidékkutató Központ tanácsadói szerepben vett részt a programban, valamint az adatok feldolgozását végezte.

 

Gazdálkodás Magyarszováton

A kutatási program célja a tejtermelők piacra-viteli technikáinak vizsgálata egy Közép-Erdélyi faluban, Magyarszováton. A kutatásra egy falukutató tábor formájában került sor, melyet a Vidékkutató Központ a BBTE Szociológia és Antropológia tanszékével közösen szervezett. A terepmunkában a Vidékkutató Központ munkatársai mellett szociológus és antropológus diákok is részt vettek. A kutatás során interjúk készültek a falu gazdálkodóival, de az egy heti helyszínen tartózkodás a közvetlen tapasztalatok szerzésének széles skáláját tette lehetővé. A kutatás eredményeit összefoglaló anyag INNEN tölthető le.

 

 

Tags

rs_center@yahoo.com | Brassó u. 9 / 3, Kolozsvár, Románia