Publikációk

Társadalom

Rendszerváltás utáni változások a romániai falusi oktatási intézményekben (Kiss Dénes) Regio, 2006/1

Erdélyi falvak a 21. században (Kiss Dénes) Magyar Kisebbség, 2005/3.-4.

Erdélyi reflexiók az új magyar falu kapcsán (Kiss Dénes) Erdélyi Társadalom2005/2

Elita locală din Căpuşu Mare (Kiss Dénes). Studia Universitatis Babes Bolyai Sociologia 2004/1

 

Mezőgazdaság
Rendszerváltás utáni agrárszerkezeti változások Héderfáján (Peti Lehel)

A kooperáció mint agrárstratégia. A gazdasági környezet és a fejlődés kérdései (Szabó Töhötöm)

Vándorló kombájnosok, munkanélküli nagygazdák. Gazdasági stratégiák és szimbolikus attitűdök a rendszerváltozás után Vámosgálfalván (Peti Lehel)

 

Falukutatás Romániában

A román faluszociológia a posztszocialista korszakban (Kiss Dénes). Szociológiai Szemle, 2004/1

Tags

rs_center@yahoo.com | Brassó u. 9 / 3, Kolozsvár, Románia